अंतरिम निवड व प्रतिक्षा यादी

कागदपत्र तपासणी / मुलाखतीत / व्यावसायिक चाचणी मध्ये प्राप्त गुण व अपात्रतेचे कारणांसह यादी 

प्राप्त गुण

कागद पत्र पडताळणी व मुलाखती करिता पत्र

कागदपत्र पडताळणी मुलाखती व व्यावसायिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी NEW

सुधारित उत्तरतालिका

Print Challan

लेखी परीक्षेचे दिनांक 

लेखी परीक्षेचा कार्यक्रम

 

Women & Child Development, Pune

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed